Brugerklub 531X150

Brugergruppe

Velkommen til Spatial Suite Brugergruppe​

Spatial Suite Brugergruppe er et forum for alle Spatial Suite-brugere. I brugergruppen er både ministerier, kommuner og private virksomheder repræsenteret

Spatial Suite Brugergruppe afholder ca. to møder om året. Møderne afholdes hos Sweco.

Spatial Suite Brugergruppe har følgende hovedformål:

  • Være kontaktorgan og -sted for danske brugere af Spatial Suite
  • Formidle information om Spatial Suite samt være forum for diskussion og erfaringsudveksling om produktets anvendelse
  • At fungere som sparringspartner og kravstiller over for Sweco med henblik på udvikling og vedligeholdelse af Spatial Suite
  • Et vigtigt mål er at sikre at produktet understøtter de systemer/lever op til de krav, der stilles inden for dansk offentlig digital forvaltning

Formålet med brugergruppen er at få udviklet et koncept omkring Spatial Suite, så det til alle tider anvender de bedste og mest fleksible teknikker og dermed bliver det bedste produkt på markedet.

Har du spørgsmål angående brugergruppen er du velkommen til at kontakte Nils Bo Wille-Jørgensen.

Bookmark and Share
Brugerklub 226X180

Kontakt

Nils Bo Wille-Jørgensen Direktør
+45 4348 6085
NilsBo.Wille-Jorgensen@sweco.dk