Cbkort Teknik 531X150

Teknik

Teknik

Spatial Suite en et modulært opbygget webGIS system, som består af en fast kerne og en række moduler, som kan tilkøbes. Modulopbygningen betyder, at det er nemt at udvide systemet med ekstra funktioner hvad enten der er tale om standardmoduler eller specielle tilpasninger.

XML og XSLT
Al opsætning i Spatial Suite sker via XML både med hensyn til brugergrænseflade og services. Spatial Suite er derfor helt åben over for tilpasninger. Eksempler på dette er temaopsætninger, specifikation af søgninger samt til- og frakobling af moduler. Den trænede bruger kan redigere XML-filerne i en editor efter eget valg, men til de fleste opsætningstyper kan man også vælge at bruge Spatial Suites administrationsværktøj, hvor man som bruger hjælpes på vej.

Spatial Suite services
Spatial Suite er opdelt i en HTML-baseret brugergrænseflade og en række serverbaserede services. Når en funktion i brugergrænsefladen aktiveres - fx en søgning - udføres et sammensat servicekald mod Spatial Suite serveren via HTTP/HTTPS protokollen.

Spatial Suite serveren identificerer, hvilke enkelte services der skal udføres og udfører disse efter tur. Det kan fx være en spatiel søgning med efterfølgende kortgenerering med zoom omkring de fundne objekter. Uddata fra en Spatial Suite service er altid XML, og uddata transformeres efterfølgende typisk til HTML via et XSLT stylesheet.
Hvilke services der skal udføres, og om/hvorledes XML uddata fra disse skal transformeres, er fuldt konfigurerbar via XML. Man kan derfor nemt udvide ens Spatial Suite-installation med nye sammensatte services. Dette er en klar styrke, når der skal integreres til andre systemer, eller der er brug for andre typer tilpasninger. Alle services i Spatial Suite er dokumenterede og åbne.

Hvis Spatial Suites indbyggede services ikke er tilstrækkelige, kan Spatial Suite udvides med nye kundespecifikke services. Disse udvikles i programeringssproget Java, og kan installeres som add-ons til Spatial Suite uden at kompromittere Spatial Suite som et standardsystem. Dette kan fx gøres i form af et modul, som blot skal installeres og aktiveres, hvorefter de nye services straks er tilgængelige.

Datakilder
Adgang til data i Spatial Suite sker via et koncept, der kaldes datasources. Datasources giver mulighed for at anvende forskellige datakilder på en homogen måde. I øjeblikket er der støtte for bl.a. Oracle, MS SQL Server, MS Access, PostGIS, MySQL, ESRI Shapefiler, og KMS Kortforsyning GetFeatureInfo, og Sweco agter at udbygge denne liste af datasourcetyper efterhånden som behovet opstår. Det er muligt at lave datasources til kundespecifikke datakilder, fx til web-services, således at disse kan anvendes direkte i Spatial Suite på lige fod med andre datakilder.

Når data er tilgængelige for Spatial Suite via en datasource, skal man ikke mere tænke på datakildens type (fx Shapefil eller PostGIS). Al Spatial Suite konfiguration af søgninger og opslag med mere er ens uanset om data kommer fra fx web-services, en databaser eller filer. Desuden kan datasouces kombineres (joines) på tværs af datasourcetype. Således kan data fra en Shapefil fx kombineres med OIS data fra en web-service.

Afvikling af Spatial Suite
Spatial Suite er en J2EE (Java 2 platform, Enterprise Edition) applikation, som består af en række Java Servlets. Spatial Suite skal afvikles i en Java Servlet Container og til dette formål anbefaler vi Apache Tomcat, der er gratis. Apache Tomcat er en Open Source Servlet Container, som vi har særdeles gode erfaringer med. Apache Tomcat er en fuldt udbygget web-server, som også giver mulighed for at afvikle Java Servlets.
Apache Tomcat (og dermed Spatial Suite) kan både afvikles på Microsoft XP / 200x servere samt på Linux. Den kan både køre "stand alone" på en server, eller integreres i et eksisterende Microsoft IIS eller Apache web-server miljø. Apache Tomcat vil ikke konflikte med eksisterende systemer, og installeres / afinstalleres nemt.

Med Spatial Suite følger en web-baseret konsol, som kan bruges til at overvåge belastning af Spatial Suite.

Bookmark and Share
Cbkort Teknik 226X180

Kontakt

Niels Mørck Chefkonsulent
+45 4348 6056
niels.morck@sweco.dk